Kontakt na tvůrce stránek

Tyto stránky vytvářím vlastními silami vč. fotografování všech kostelů. Při vyhledávání vhodných objektů využívám turistické mapy KČT, osobní automobil a fotoaparát. Od roku 2009 pořizuji letecké snímky z letounů Cessna a Piper . Kvalitní fotografie se dají pořídit jen při dobrém počasí, proto jsou výjezdy do terénu závislé právě na počasí. To je hlavním limitem pro počet zdokumentovaných objektů. Této činnosti se věnuji již několit let, ale až v roce 2006 jsem se rozhodl pro internetovou prezentaci.

Máte-li připomínky k uveřejněným informacím, můžete mi je sdělit na tuto adresu.


Otakar Jelínek, Praha 5

Literatura: