okres Blansko

Seznam obcí:
Adamov, Blansko

Adamov


kostel sv. Barbory

23.9.2006 23.9.2006 23.9.2006 23.9.2006

Novogotický farní kostel z let 1855-57 podle návrhu vídeňského J. Hiesera. Uprostřed levé stěny část tzv. Světelského oltáře z dolnorakouského cisterciáckého kláštera ve Zwetlu, vrcholné dílo pozdní gotiky z let 1516-25 z lipového dřeva. Je přes 7 m vysoký s 59 postavami. Původní oltář je dílem šesti řezbářů, roku 1732 byla křídla a nástavba oltáře patrně zničeny. Roku 1857 restaurovaný oltář věnoval kníže Alois z Liechtensteinu nově postavenému kostelu v Adamově. V roce 1944 byl uložen v kryptě kostela ve Vranově. Oltář byl několikrát opravován, poslední oprava probíhá od roku 2005. Na 4. prosince 2007 je plánována jeho reinstalace v kostele u příležitosti 150. výročí založení kostela.

oltář