okres Jablonec nad Nisou

Seznam obcí:
Bedřichov, Desná, Horní Polubný, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Jenišovice, Loučná nad Nisou, Lučany nad Nisou, Milíře, Příchovice, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Smržovka

Bedřichov


kostel sv. Antonína Paduánského

Kostel z let 1930-31. Základní kámen položen 20. července 1930. Tři zvony v kostelní věži byly zavěšeny 21. května 1933. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo 26. srpna 1934. V roce 2006 byly zrestaurovány původní zvony, které přečkaly bez úhony druhou světovou válku.Desná


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Novogotický kostel z roku 1903.kostel Nanebevstoupení Páně

Starokatolický kostel z roku 1890.Riedlova rodinná hrobka

Pseudogotická stavba hrobky majitele sklářské huti Josefa Riedla a jeho rodiny.Horní Polubný


kostel sv. Jana Křtitele

Kostel z let 1789-93, renovovaný roku 1895.Jablonec nad Nisou


kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Kostel postaven v letech 1930-31 podle návrhu architekta Josefa Zasche, rodáka z Jablonce. Je cihlový, trojlodní, obdélný, s příčnou lodí, s polokruhovým presbytářem a hranolovou věží na jižní straně. Vnitřek kryt kazetovým stropem. V bočních lodích tribuny. Na hlavním oltáři bronzová socha Krista od Arnolda Hartiga z roku 1930, na bočním oltáři mramorová socha Piety od F. Huppa z roku 1933.kostel sv. Anny

Kostel z let 1685-87, věž přistavěna roku 1706, sakristie z roku 1842. V 19. století kostel častěji opravován a upraven v novorenesančním stylu. Kostel je jednolodní, obdélný, s obdélným, polygonálně ukončeným presbytářem a věží v západním průčelí. Presbytář je sklenut valenou klenbou s lunetami, loď je plochostropá. Po rekonstrukci v roce 2006 se v kostele konají koncerty a výstavy.kostel Povýšení sv. Kříže

Secesní starokatolický kostel postaven v letech 1900-02 podle plánů jabloneckého architekta Josefa Zasche. Slavnostní položení základního kamene se konalo 18. srpna 1900, stavba byla dokončena 31. srpna 1902, slavnostní vysvěcení proběhlo 8. listopadu téhož roku. Kostel je jednolodní, obdélný, s polygonálně ukončeným presbytářem, se štíhlou hranolovou věží v levé části průčelí. Kostel je dlouhý 32 metrů, šířka hlavního průčelí je 15,2 metru, jeho výška dosahuje 20 metrů, výška věže bez vrcholového kříže činí 34,5 metru. Strop kostelní lodi je tvořen zavěšenou skořepinovou klenbou, presbytář je sklenut konchou. Hlavní oltář postaven podle návrhu architekta Zascheho, varhany z počátku 20. století byly vyrobeny firmou Schuster.evangelický kostel

Pseudogotický evangelický kostel postaven roku 1833, věž přistavěna až po roce 1861. Dnešní podobu získal kostel po přestavbě vedené Arwedem. Thamerusem roku 1892. Je Jednolodní, obdélný, s věží 60 metrů vysokou v průčelí. Dnes zde působí Církev československá husitská.Sbor Bratrské jednoty baptistů

Modlitebna postavena v letech 1970-76 téměř kompletně brigádnicky členy sboru.modlitebna Církve adventistů sedmého dne

Budova sboru je architektonicky ceněnou, památkově chráněnou stavbou.v části Kokonín

kaple sv. Antonína Paduánského

Kaple postavena v letech 1862-63 podle plánů jabloneckého zednického mistra Antona Womatschky. Základní kámen položen 15. července 1862, koncem října byla stavba dokončena, v zimě byl dokončen a upraven vnitřek a vnitřní zařízení. Dne 13. června 1863 byla slavnostně vysvěcena. Kaple je jednolodní, obdélná, s polokruhovým závěrem. Jednoduché průčelí vrcholí sanktusovou vížkou a má malou gotizující předsíňku. Loď je sklenuta plochou plackou na valených pásech, závěr plochostropý. Vnitřní zařízení, převážně vyvedené v bílé a zlaté barvě, navrhl akademický malíř August Ulbrich z Kokonína s použitím starších dílů. V kapli byly původně umístěny dva zvony – první, který byl umístěn ve starší kapli v obci, později na lípě a trámové zvonici, druhý byl zakoupen se stavbou. Za první světové války byly zvony zrekvírovány, nové byly pořízeny 6. června 1920. I druhá světová válka si odnesla jeden ze zvonů. Po válce a hlavně po roce 1968 začala stavba chátrat až do roku 2001, kdy byla provedena první větší oprava.v části Mšeno nad Nisou

kostel Nejsvětější Trojice

Kostel z roku 1936 navrhl a stavěl ing. arch. Ernst Siebeneicher z Jabloneckých pasek. Je obdélný, s obdélným, polygonálně ukončeným presbytářem, se sakristií po severní straně a hranolovou věží na severní straně lodi při průčelí.kaple sv. Anny

Barokní kaple postavena pravděpodobně okolo let 1780-82, opravena a upravena v letech 1840 a 1870. Je obdélná, s polokruhovým odsazeným závěrem, nad sedlovou střechou malá věžička. Na průčelí vykrajovaný rámec, obdélný portál a okno polokruhově ukončené. Trojúhelníkový štít, ve vrcholu zkosený, je ukončen polokruhovým obloučkem. Vnitřek sklenut valeně s lunetami, závěr konchou. V letech 1998-2002 kaple zrekonstruována.v části Rýnovice

kostel sv. Ducha

Raně barokní kostel postaven v letech 1697-98 pražským stavitelem M. A. Canevallem na místě staršího dřevěného objektu. Roku 1882 proběhla zásadní přestavba, při které byla o 4 metry zvýšena věž. Je jednolodní, obdélný, se čtvercovým presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář sklenut křížově, loď valenou klenbou s lunetami. Hlavní oltář barokní z doby kolem roku 1700, přepracovaný roku 1807 A. Suskem. Kostel byl roku 1931 vyzdoben nástěnnou freskou Čtrnácti svatých pomocníků, na které její autor, akademický malíř Ernst Olbrich zobrazil v jednotlivých postavách zdejší významné občany. V letech 1993-95 proběhla poslední rekonstrukce stavby.hrobka rodiny Priebschů

Rodinná hrobka Priebschů z let 1862-64.v části Vrkoslavice

kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple postavena v letech 1867-71 na základech starší kaple z roku 1735. Je obdélná, s polokruhovým závěrem a věží v průčelí. Vnitřek sklenut segmentovou klenbou. V současné době slouží kaple pravoslavné církvi jako Chrám Pokrovu Matky Boží.v části Vrkoslavice, lokalita Dobrá Voda

kaple Panny Marie

Kaple postavena v letech 1895-96. Slavnostně vysvěcena byla 28. června 1896. V letech 1931-32 byla zvětšena a 21. srpna nová část vysvěcena. Ve vížce kaple je zavěšen původní malý zvon.Janov nad Nisou


kostel sv. Jana Křtitele

Kostel z let 1809-11 postaven na místě původního ze začátku 18. století, později stavebně upravován. Za první světové války byly zabaveny zvony pro válečné účely.Jenišovice


kostel sv. Jiří

Barokní kostel z let 1728-44 je třetí stavbou na stejném místě. Postaven byl Albrechtem a Karlem Desfoursy, většinou z místního pískovce. Vznosná sálová stavba je jednolodní, o třech polích, s bočními kaplemi a tribunou, s čtvercovým, polokruhově ukončeným presbytářem. Ve štítu zvlněného dekorativního průčelí je vkomponována hranolová věž s měděnou helmou. Vnitřek se stejně se stejně vysokým presbytářem je sklenut valeně s lunetami, kaple vzájemně spojovány průchody, tribuny sklenuty valeně. Vnitřní zařízení rokokové z doby konce stavby. Hlavní oltář z roku 1744, rámový, nesený anděly, s novým obrazem sv. Jiří od J. Hellicha.Sbor Krále Jiřího z Poděbrad

Kostel Církve československé husitské postaven ve 20. letech 20. století. Slavnostní otevření se konalo 7. července 1929.Loučná nad Nisou


kostel sv. Josefa

Kostel postaven v letech 1914-15 podle plánů architekta R. Hemmricha. Je obdélný, jednolodní, s polokruhovým závěrem a věží v západním průčelí. Presbytář sklenut konchou, loď valenou klenbou. Vnitřní zařízení novodobé.Lučany nad Nisou


kostel Navštívení Panny Marie

Novorenesanční kostel z roku 1887.Milíře


kaple Bolestné Panny Marie

Kapli postavil v letech 1798-99 místní občan A. Dittrich vlastním nákladem. Ke kapli chodívala četná procesí.Příchovice


kostel sv. Víta

Trojlodní novorománský kostel z let 1859-62. Má cenný dobový interiér s uměleckými předměty přenesenými z původního dřevěného kostelíka.Rádlo


kostel Nejsvětější Trojice

Původní barokní kostel postaven v letech 1725-76. Byl mnohokrát přestavován, např. v letech 1931, 1948.Rychnov u Jablonce nad Nisou


kostel sv. Václava

Barokní kostel z let 1706-11 s pozdějšími úpravami. Je jednolodní, obdélný, s obdélným, polygonálně ukončeným presbytářem, vně půlkruhovým, s hranolovou věží s cibulovou bání. Věžní zvon je z roku 1648. V roce 1794 byla instalována nová střecha věže, na věž byly roku 1839 instalovány nové věžní hodiny. Do věže stále zatékalo, takže byla několikrát přestavována, v roce 1884 byly do věže umístěny již páté hodiny, roku 1894 získala věž jehlancovitou ortogonální střechu. Roku 1796 byl postaven nový oltář, v roce 1840 na něm byl umístěn nový oltářní obraz sv. Václava od V. Hellicha. Kostelní zvony byly zrekvírovány v roce 1916, novými byly nahrazeny 23. září 1923.Smržovka


kostel sv. Archanděla Michaela

Pozdně barokní kostel byl postaven v letech 1766-81 podle původních plánů A. K. Schmidta a nahradil dřevěný kostel z roku 1649. Stavbu později převzal a dokončil jiný architekt. Objekt je jednolodní, zakončený obdélným presbytářem. Loď kostela je postavena na půdorysu protáhlého osmiúhelníku s pilířovými kaplemi a oratořemi na kratších stranách a s obdélnými nehlubokými rameny na podélných stranách. Západní průčelí tvoří hranolová věž. Ojedinělý tvar má střecha, v jejímž středu vystupuje polygonální stanová část s menší bání z měděného plechu ve vrcholu. Na věži je dvoustupňová cibulovitá střecha s makovicí a křížem, nad presbytářem se zvedá menší barokně tvarovaná věžička. Ve věži viselo pět zvonů, z toho tři z původního dřevěného kostela. Za první světové války byly tři zvony zabaveny pro válečné účely. V dubnu 1967 byl kostel vážně poškozen požárem, byla poničena střecha, roztaveny zvony a poškozena klenba. Rekonstrukce střech kostela proběhla v letech 1969 – 1971. Na zvonici byl v roce 1975 zavěšen nový zvon, pocházející z roku 1663, dar konzistoře v Litoměřicích. V letech 1991-99 byla provedena oprava fasády, od roku 2000 probíhá rekonstrukce interiéru kostela. 1. června 2012 byly slavnostně rozsvíceny tři nové lustry tereziánského stylu, které dodala společnost Preciosa-Lustry a.s. Hlavní oltář je barokní z druhé poloviny 18. století, s obrazem sv. Archanděla Michaela a sochami sv. Petra a Pavla, obě v životní velikosti.
Na rekonstrukci interiéru je možno přispívat na konto veřejné sbírky u Poštovní spořitelny, č. účtu 247132929/0300.