obvod Praha 1

Seznam městských částí:
Hrad, Hradčany, Holešovice, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město

Hrad


katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Původně románská rotunda z 10. století, upravena na baziliku v 11. století, přestavěna na gotickou katedrálu Matyášem z Arrasu a Petrem Parléřem v letech 1344-1419. Dokončena novogoticky J. Mockerem a K. Hilbertem v letech 1873-1929.bazilika sv. Jiří

Románská bazilika z 10.-12. století.kostel Všech svatých

Gotický kostel postaven Petrem Parléřem v letech 1370-87, renesančně upraven O. Aostallimv letech 1579-80.kaple sv. Kříže

Barokní kaple postavena v letech 1756-64 A. Luragem, klasicistně upravena v letech 1852-56. Obnovena v letech 1960-63.Hradčany


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně románský kostel z roku 1182, goticky přestavěn v letech 1258-63, renesančně G. Bossim v letech 1600-05 a barokně v letech 1743-52 A. Luragem.kostel Narození Páně

Barokní kostel postaven v letech 1734-35 podle K. I. Dietzenhofera. Kostel obklopen ambitem s kaplemi. Vrcholně barokní průčelní trakt od K. a K. I. Dientzenhoferových z let 1693-1723 s terasou a věží, na níž je umístěna zvonkohra od hodináře P. Naumanna z roku 1694, hrající mariánskou píseň.kostel Panny Marie Královny andělů

Renesanční kostel z doby po roce 1600.kostel sv. Benedikta

Barokní kostel z roku 1720.kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel postaven v letech 1720-29 podle projektu Kryštofa Dienzenhofera, po jeho smrti roku 1722 převzal projekt jeho syn Kilián Ignác Dienzenhofer, který ho zároveň pozměnil. Za vlády Josefa II. byl kostel roku 1784 uzavřen a sloužil jako sklad soli. Koncem 19. století získala kostel armáda, po únorových událostech roku 1948 byl kostel uzavřen, od roku 2001 opět slouží armádě.kostel sv. Rocha

Renesanční kostel postaven v letech 1602-12 podle projektu G. M. Filippiho, obnoven v roce 1882.Holešovice


kaple sv. Maří Magdalény

Barokní kaple z roku 1635. Stěny kaple zdobí nástěnné fresky biblických stromů a keřů. Nad vchodem je veraikon Krista obklopený obrazy čtyř českých patronů: sv. Cyrila, Metoděje, Václava a Jana Husa. Od roku 1908 kapli využívá starokatolická farní obec. Při úpravě Čechova mostu v roce 1955 kaple posunuta o 31 metrů na předem připravený bastion nad řekou.Josefov


Klausová synagoga

Barokní jednolodní budova z roku 1694 postavena na místě menších modliteben a škol („klaus“), postavených Mordechajem Maiselem roku 1564. Druhá hlavní synagoga pražské židovské obce.Maiselova synagoga

Vystavěna v letech 1590-92 na základě privilegia Rudolfa II. jako soukromá synagoga Mordechaje Maisela. Architektem byl Juda Coref de Herz. Ve své době byla největší v Praze, po požáru roku 1689 byla zmenšena. V letech 1892-1905 přestavěna v novogotickém slohu.Pinkasova synagoga

Pozdně gotická jednolodní stavba založená roku 1479 rabínem Pinkasem a rozšířená roku 1535 Aronem Mešulamem Hořovským. Sklenuta síťovou klenbou s malovanou výzdobou. V letech 1607-25 přistavěna galerie a vestibul. V letech 1954-59 jako součást Státního židovského muzea upravena na památník, na jehož stěnách jsou napsána jména 77 297 obětí nacistické rasové perzekuce.Staronová synagoga

Raně gotická stavba z doby kolem roku 1280, nejstarší dochovaná pražská synagoga. Její stavba souvisí pravděpodobně s privilegiem, které obdrželo pražské židovstvo v roce 1254 od Přemysla Otakara II. Synagoga leží na původním místě, několik metrů pod úrovní ostatních ulic. Dvojlodní síň se žebrovými klenbami, dvěma sloupy a nízkými přístavky. Zajímavá je bohatá kamenická výzdoba (vstupní portál, tympanon svatostánku) a starobylá vnitřní výbava (kovaná gotická mříž, bronzové lustry). Hlavní synagoga pražské židovské obce. V roce 1883 byla podrobena větší opravě za řízení architekta Josefa Mockera. Její další opravy se prováděly v letech 1921-1926 a 1966-1967.Španělská synagoga

Postavena v maurském slohu roku 1868 podle projektu I. Ullmanna a J. Niklase na místě nejstarší synagogy, zvané Stará škola, zbořené v roce 1867. Pozoruhodná kopule nad hlavním prostorem. Bohatá vnitřní výzdoba od A. Bauma a B. Münzbergera.Vysoká synagoga

Její vznik se datuje do doby kolem roku 1568. Renesanční budova byla postavena nákladem Mordechaje Maisela. Stavitelem byl Pankratius Roder, muž italského původu, jemuž pomáhal český zednický mistr Rada. Zpočátku měla funkci radniční modlitebny a byly s radnicí i propojena. V roce 1689 byla poškozena požárem. Při opravě, kterou vedl architekt Pavel Ignác Bayer a která skončila v roce 1693, byl v jejím přízemí proražen nový vchod. Další úpravy byly provedeny v roce 1883 (arch. J.M. Wertmüller - zazděn přístup z radnice), 1907 (zazděn vchod z východního průčelí a vytvořen nový z Červené ulice), 1961, 1974-1979 a 1982.Malá Strana


kostel Panny Marie pod řetězem

Původně románský kostel postaven po roce 1158, barokně upraven v letech 1640-50.kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského

Původně luteránský barokní kostel sv. Trojice postaven v letech 1611-13 podle plánů G. M. Filippiho. Roku 1624 darován řádu karmelitánů, kteří jej přestavěli barokně v letech 1634-69 a doplnili věží. Vzhled interiéru byl v 18. století podřízen jednotnému promyšlenému konceptu a byl vybaven díly nejlepších umělců tehdejší doby. Na středním oltáři vpravo je ve stříbrné zdobené skříni z roku 1741 umístěna 47 cm vysoká vosková soška Milostného pražského Jezulátka, vzácná španělská práce, kterou si přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, když si roku 1556 brala za manžela pana Vratislava z Pernštejna. Sošku darovala jako svatební dar své dceři Polyxeně z Lobkovic, která ji po smrti svého manžela věnovala roku 1628 kostelu.kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána

Barokní kostel z let 1691-1717.kostel sv. Jana Křtitele Na prádle

Gotický kostel postaven po roce 1235, barokně upraven I. Palliardim v 2. polovině 18. století.kostel sv. Josefa

Barokní kostel z let 1686-92.kostel sv. Karla Boromejského

Renesanční kostel postaven v letech 1612-17 D de Bossim, obnoven klasicistně v roce 1839.kostel sv. Mikuláše

Barokní koste postaven v letech 1704-11 podle projektu K. Dientzenhofera, upraven K. I. Dientzenhoferem v letech 1737-52. Zvonice postavena podle A. Luraga v letech 1751-56.kostel sv. Tomáše

Gotický kostel z let 1275-1379, renesančně upraven O. Aostallim a G. Bossim v letech 1551-1608, barokně K. I. Dientzenhoferem v roce 1730.kostel sv. Vavřince

Původně románský kostel zmiňován roku 1135, byl jednolodní, obdélný, s apsidou na východě a se západní věží, pojatou částečně do dnešní přestavby. Kostel upraven barokně K. I. Dientzenhoferem a M. I. Palliardim v letech 1735-70. V nice severní fasády je umístěna socha sv. Vojtěcha. Z vnitřního vybavení je pozoruhodný obraz Umučení sv. Vavřince od Jeana Clauda Monnota, umístěný na pravém bočním oltáři. Současný interiér presbytáře je vybaven podle návrhu architekta Jiřího Pelcla, jehož dílem je i moderní krucifix zavěšený z klenby. V sakristii se nachází stropní malba zobrazující legendu o založení kostela sv. Vojtěchem. Kostel je od listopadu 1995 starokatolickým katedrálním chrámem.kaple Božího hrobu

Kaple postavena roku 1738.kaple Kalvárie

Kaple postavena po roce 1735. Její průčelí zdobí sgrafito Zmrtvýchvstání Páně podle kartonu Mikoláše Alše.bývalý kostel sv. Vavřince pod Petřínem

Původně románský kostel snad z poloviny 12. století, kolem roku 1378 goticky přestavěn, kdy byla k původně jednolodnímu prostoru připojena boční loď s křížovou klenbou a sakristie. Několikrát upravován, nově přistavěný presbytář v první polovině 18. století vrcholně barokně upraven. Roku 1784 byl kostel zrušen, v letech 1804-16 přebudován na nájemní dům, roku 1935 ho koupila Církev československá, ale zamýšlenou rekonstrukci na kostel neuskutečnila. V letech 1985-91 kostel přestavěn na hudební a výstavní síň, dnes slouží festivalu Pražské jaro.Nové Město


kostel Nejsvětější Trojice

Barokní kostel postaven v roce 1713 podle projektu O. Broggia.kostel Panny Marie Sněžné

Gotický kostel postaven v letech 1347-97.kostel sv. Jindřicha a Kunhuty

Gotický kostel postaven po roce 1348, barokně upraven v letech 1737-41. Regotizován J. Mockerem v letech 1875-79.kostel sv. Josefa

Barokní kostel z let 1636-53.kostel sv. Klimenta

Původně románský a gotický kostel z doby kolem roku 1226, barokně upraven po roce 1689. Regotizován F. Mikšem v letech 1893-94.kostel sv. Kříže

Klasicistní kostel z let 1819-24.kostel sv. Michala

Původně gotický kostel ze 13.-14. století, renesančně zaklenut v roce 1511, barokně přestavěn po roce 1717.kostel sv. Petra

Původně románský kostel z 12. století, goticky přestavěn v letech 1382-1411, kdy proběhlo postupně zboření severní románské lodi, na jejímž místě bylo vystavěno gotické dvojlodí, a později rovněž přebudování presbytáře. Kolem roku 1500 došlo k výstavbě nové širší gotické lodi a přestavbě obou věží. V roce 1598 přibyla ke kostelu zvonice v podobě samostatně stojící věže, na niž po obou stranách navazovala ohradní zeď. Při požáru roku 1680 byl kostel zničen, poté byl barokně opraven a sklenut v 17. století, regotizován Josefem Mockerem v letech 1874-79. Hlavní oltář barokní, jehož ústřední obraz Předání klíčů sv. Petrovi pochází od Václava Vavřince Reinera. Cínová křtitelnice z roku 1544, mramorový náhrobník ze začátku 17. století s ženskou figurou v renesančním oděvu. Ve zvonici zavěšen zvon sv. Petra, darovaný roku 1691, roku 1701 byl přelit v dílně Nikolause Löwa, průměr má 162 cm a výšku 122 cm, nese znak Nového Města pražského. Jeho srdce prasklo roku 1903, totéž se mu stalo o sto let později, v roce 2003. Druhý, menší zvon, zasvěcený sv. Pavlovi byl přelit v roce 1724 Zachariášem Ditrichem, má průměr 133,5 cm. Třetí, nejmenší zvon sv. Jana Křtitele, byl za 1. světové války zrekvírován, nový zvon o průměru 42 cm zhotovil v roce 1948 Rudolf Matoušek z České u Brna. V lucerně zvonice se nacházejí dva barokní hodinové cimbály z roku 1717.kostel sv. Vojtěcha

Gotický kostel ze 14. století, barokně přestavěn v letech 1690-95 a kolem roku 1745. Regotizován J. Pacoldem v letech 1875-77.kostel sv. Voršily

Barokní kostel postaven v letech 1699-1704 podle M. A. Canevalle.Jubilejní synagoga

Pseudomaurská synagoga postavena roku 1906.modlitebna Církve bratrské

Budova bratrské modlitebny postavena roku 1907 stavitelem Antonínem Dvořákem.Staré Město


chrám Matky Boží před Týnem

Postaven od poloviny 14. do počátku 16. století na místě starší svatyně jako vrcholně gotické bazilikální trojlodí. Po požáru roku 1679 zaklenut barokně. Původně hlavní kostel pražské kališnické církve (působiště arcibiskupa Jana Rokycany), po roce 1620 hlavní farní chrám církve římskokatolické. V interiéru náhrobek hvězdáře Tychona Brahe (1601), oltář s obrazy K. Škréty z roku 1649.kostel sv. Anny

Gotický kostel z let 1313-30.kostel sv. Bartoloměje

Barokní kostel postaven v letech 1726-31 podle návrhu K. I. Dientzenhofera. Rozšířen v letech 1896-97.kostel sv. Ducha

Gotický kostel z 2. čtvrtiny 14. století. Barokně zaklenut roku 1689.kostel sv. Františka

v klášteře sv. Anežky České

Gotický kostel postaven v letech 1234-45. Obnoven spolu s klášterem v 50.-70. letech 20. století.kostel sv. Františka z Assisi

Barokní kostel z let 1679-89.kostel sv. Haštala

Gotický kostel z 2. čtvrtiny 14. století, barokně upraven roku 1689 podle projektu P. I. Bayera.kostel sv. Havla

Původně gotický kostel ze 13.-14. století. Barokně upraven kolem roku 1704.kostel sv. Jakuba

Gotický kostel z let 1390-1474, barokně přestavěn podle projektu J. Š. Pánka v letech 1669-1739.kostel sv. Jiljí

Gotický kostel z let 1339-71, barokně upraven v letech 1731-44 podle projektu F. Špačka.kostel sv. Klimenta

Barokní kostel postaven v letech 1711-15 podle projektu F. M. Kaňky.kostel sv. Martina ve zdi

Původně románský kostel z 1. poloviny 12. století, goticky upraven v 2. polovině 14. století, obnoven K. Hilbertem v letech 1905-06.kostel sv. Michala

Původně gotický kostel z let 1330-60, barokně přestavěn F. I. Préem kolem roku 1750. Zrušen v roce 1786.kostel sv. Mikuláše

Původně gotický kostel postaven před rokem 1273. Barokně přestavěn v letech 1732-35 podle projektu K. I. Dientzenhofera.kostel Nejsvětějšího Salvátora

na Křižovnickém náměstí

Původně gotický kostel sv. Klimenta, renesančně přestavěn v letech 1578-1601. Barokně upraven podle plánů C. Luraga a F. Carattiho v letech 1638-53. Věže postaveny v roce 1714 podle projektu F. M. Kaňky.kostel sv. Salvátora

v Salvátorské ulici

Renesanční kostel postaven v letech 1611-14 J. Krystofelem z Graubündenu. Barokní tribuny a věž z doby kolem roku 1720.kostel sv. Salvátora

v klášteře sv. Anežky České

Gotický kostel z let 1270-80. Obnoven spolu s klášterem v 50.-70. letech 20. století.kostel sv. Šimona a Judy

Renesanční kostel z let 1615-20, barokně upraven J. J. Hrdličkou kolem roku 1750.Betlémská kaple

Gotická kaple založena roku 1391 kramářem Křížem a Hanušem z Mülheimu pro česká kázání. Kolébka české husitské reformace, působiště Jana Husa v letech 1402-12, Jakoubka ze Stříbra (1414-1429), T. Münzera (1521). Roku 1661 přeměněna jezuity na katolický kostel a v roce 1786 byla zbořena. V letech 1950-52 postavena replika původní podoby kaple pod vedením arch. J. Fragnera.rotunda sv. Kříže

Románský kostel z přelomu 11. a 12. století, později sloužil jako skladiště. Pro chatrný stav byla kaple v roce 1860 určena k zboření, obnovena však V. I. Ullmannem v letech 1864-65. Tehdy provedena výzdoba za účasti Josefa Mánesa.


zpět na Prahu