obvod Praha 4

Seznam městských částí:
Braník, Hrnčíře, Chodov, Krč, Kunratice, Lhotka, Michle, Modřany, Nusle, Podolí, Spořilov

Braník


kostel sv. Prokopa

Novorománský kostel postavený v roce 1900 podle projektu architekta Rudolfa Vomáčky. Je to jednolodní stavba s kněžištěm ukončeným apsidou, s připojenou sakristií na jižní straně a s hranolovou věží na západní straně.kostel Českobratrské církve evangelické

Dřevěný kostelík postaven v letech 1947-48 podle plánů architekta Pavla Bareše původně jako provizorní kostel, který by mohl sloužit 5-10 let. Slavnostně odevzdán svému účelu byl 9. května 1948.

Branický sbor

Hrnčíře


kostel sv. Prokopa

Kostel z poslední třetiny 13. století má obdélnou loď s kněžištěm zakončeným pravoúhle. Oba prostory mají plochý strop. Předsíň a věž za presbytářem byly přistavěny při barokních úpravách po roce 1700. Inventář kostela je barokní, výrazným mobiliářem jsou vyřezávané lavice.Chodov


kostel sv. Františka z Assisi

Kostel vznikl na konci 30. let 20. století přestavbou a dostavbou místních jatek za výrazné pomoci pražského arcibiskupa kardinála Karla Kašpara. Chrám měl původně prostší interiér, až později vznikla na průčelí za oltářem freska s obrazem patrona. Moderní okenní vitráže nesou tradiční tabulky se jmény sponzorů. V dubnu 1941 byl původní zvon rekvírován pro válečné účely, nové dva zvony byly ulity v České u Brna krátce po válce.kostel Českobratrské církve evangelické

Sborový dům Milíče z Kroměříže postaven v letech 2003-06 podle projektu architekta Jiřího Veselého. Základní kámen byl položen 30. března 2003, slavnostní otevření se konalo 12. října 2006.

sbor Jižní Město

Krč


kostel sv. Františka z Assisi

Kostel byl postaven v roce 1941 jako provizorní kaple. Je to půvabná celodřevěná stavba s poměrně nízkými obvodovými zdmi a vysokou střechou. Na jižní straně přiléhá ke kostelu sakristie a na střeše visí malý zvon krytý stříškou ve tvaru domečku. Vstupní prostor interiéru překlenuje kruchta s harmoniem, připomínající dispozici malých venkovských kostelíků. Na jižním průčelí je velký kříž, podložený mozaikou z bílých dřevěných plátů.kaple sv. Anny

Pozdně klasicistní kaple postavena roku 1881 na místě starší kapličky z roku 1859 podle plánů Josefa Misterky. Z výklenků při vchodu do kaple byly bohužel odstraněny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského, pocházející z doby vzniku. Od začátku 90. let 20. století patří kaple Církvi československé husitské.

Náboženská obec

Kunratice


kostel sv. Jakuba Většího

Původně raně gotický kostel, barokně přestavěn v letech 1730-36 patrně Thomasem Hafeneckerem. Střední část původní lodi byla nahrazena kruhovou centrální kupolí s lucernou. Jde o jeden z nejhodnotnějších venkovských barokních kostelů v Čechách. V interiéru bohatá fresková výzdoba a překrásný hlavní oltář s plastikami 12 apoštolů.Lhotka


kostel Panny Marie Královny míru

Kostel postaven v roce 1935 podle projektu architekta Rudolfa V. Svobody na památku stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 3. listopadu 1918. Přesnou kopii Madony ze Staroměstského náměstí zhotovil sochař Břetislav Benda. V kostele je umístěna Křížová cesta Karla Stádníka, vytvořená v roce 1973 u příležitosti tisícího výročí založení pražského biskupství.

Lhotecká farnost

Michle


kostel Narození Panny Marie

Vrcholně barokní mariánský kostel postaven roku 1723. Stavba má v půdorysu tvar napříč protáhlého osmiúhelníku, při jehož východním boku je sakristie s presbytářem. K západnímu boku je přistavěna kruchta a nízká předsíň s hlavním vchodem. Dřevěný hlavní oltář obsahuje obraz Narození Panny Marie. V kostele byla od roku 1856 gotická socha Michelské madony, 138 cm vysoká, dnes umístěná v Národní galerii, která je v chrámu nahrazena kopií.kostel Církve československé husitské

Kostel je původně renesanční synagoga, barokně upravovaná a v průběhu 19. století přestavovaná ve stylu romantické novogotiky. V roce 1976 koupila chátrající objekt Církev československá husitská a s pomocí švýcarských přátel jej zrekonstruovala pod vedením architektky I. Charvátové.Modřany


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel stojí na místě, kde původně stál románský, později gotický kostel s obdélníkovou lodí a čtvercovým presbytářem. Ten byl v letech 1427 a 1429 vypleněn. V roce 1645 spálila kostel švédská vojska. Po roce 1648 těžce poškozený kostel obnovili cisterciáci, kteří se do Modřan vrátili. Dnešní podoba chrámu vznikla přistavěním presbytáře, pěveckého kůru a vstupního zádveří ve stylu vesnického baroka. Varhany byly postaveny v roce 1690, za nové byly vyměněny v roce 1893. Postavil je varhanář Josef Vanický z Třebechovic u Hradce Králové. V letech 1947-49 byla v kostele postavena nová hudební kruchta s novými varhanami.

Modřanská farnost

Nusle


kostel sv. Pankráce

V základech dnešního kostela jsou zachovány zbytky původní rotundy, patrně jedné z největších v Čechách. V gotice byla tato románská stavba přebudována na větší chrám, ale ten tu nestál dlouho, byl zničen během bitvy u Vyšehradu v roce 1420. Kostel byl po husitských bouřích opraven, ale v roce 1648 při obléhání Prahy Švédy znovu pobořen. V druhé polovině 17. století prošel přestavbou v raně barokním slohu. Velmi zajímavý je hlavní oltář, malovaný perspektivně a jakoby pokračující do fresky okolních stěn. Ke kostelu patří volně stojící zvonice, jež ukrývá vzácný zvon z roku 1505 ulitý Bartolomějem pražským. V roce 1998 byly opraveny zdejší varhany, které postavila firma Eisenhut v 2. polovině 19. století.kostel sv. Václava

Kostel postaven v roce 1903 jako školní kaple, na níž vyniká vysoká věž s jehlancovitou střechou, hrotem a makovicí. Loď má podélná polooblouková okna s žaluziemi. Vnitřní zařízení bylo v roce 1967 nahrazeno moderně pojatým interiérem architekta Čermáka. V roce 1998 byla provedena oprava elektroinstalace a při té příležitosti namalován Janem Kristoforim oltářní obraz znázorňující patnáctou hodinu Kristovy smrti na kříži. V roce 2000 namaloval i Křížovou cestu.kostel Českobratrské církve evangelické

Budova sboru postavena v roce 1934 podle projektu bratří Bohumíra a Ladislava Kozákových. Zvenčí neokázalá stavba, jen s naznačenou věží opatřenou na nároží kalichem, má v interiéru velmi působivě řešený sál, koncipovaný na diagonální osu a s dynamickými křivkami balkonů. Kostel je zastřešen skořepinovou konstrukcí. První bohoslužby se konaly až od 13. ledna 1935. V roce 1951 dostal chrám teplovzdušné topení, nové osvětlení a malbu, v roce 1963 byly rozšířeny varhany.

farní sbor Nusle

Husův sbor Církve československé husitské

Budova sboru vznikla v roce 1925 přestavbou sokolovny. Na fasádě domu je výrazně vyznačen rok přestavby se symboly církve – křížem a kalichem. Modlitebna s kapacitou 250 osob má v popředí obětní stůl a kazatelnu. Plastická výzdoba nazvaná Kristus tišící bouři je dílem sochaře Josefa Kotyzy, stejně jako busta zakladatele církve Karla Farského a poprsí mistra Jana Husa. Na kůru jsou umístěny krnovské dvoumanuálové varhany. V roce 1980 byla provedena generální oprava celého objektu.

Husův sbor

Podolí


kostel sv. Michala

Kostel je snad původně pozdně románskou kaplí z počátku 13. století, dnešní podobu má z druhé poloviny 19. století. Hlavní oltář je barokní, nad ním visí menší obraz znázorňující archanděla Michaela v boji s padlým andělem. K pozoruhodným památkám interiéru patří barokní kříž s postavou žehnajícího Krista. Při náletu na Prahu 14. února 1945 byla zničena okna kostela a až v roce 1988 byla pořízena nová s vitrážemi Antonína Kloudy.Spořilov


kostel sv. Anežky České

Kostel postaven v letech 1930-32 podle projektu architektů Karla Polívky a Vlastimila Brožka.


zpět na Prahu