obvod Praha 7


Seznam městských částí:
Holešovice

Holešovice


kostel sv. Antonína Paduánského

Novogotický kostel postavený v letech 1908-12 podle návrhu arch. Františka Mikše. Kostel má dvojici věží v západním průčelí, dlouhý trojlodní prostor má uvnitř křížovou klenbu nesenou dvěma řadami pískovcových sloupů a je ukončen pětibokým kněžištěm. V interiéru kromě hlavního oltáře a několika bočních oltářů umístěn Slovanský betlém od řezbáře Václava Cvekla, jenž je vystavován v době vánoční. V jižní věži zvon Kliment z roku 1572, vážící 400 kg, v severní zvon Václav, darovaný americkými krajany v r. 1919 presidentu Masarykovi.

farnost sv. Antonína | bohoslužby

kostel sv. Klimenta

Na místě románského kostelíka, připomínaného roku 1234, byl postaven v letech 1659-77 barokní kostel. V roce 1899 byl rozšířen o novou loď s plochým stropem, přizpůsobenou původní části, která se stala presbytářem, jenž spolu se sakristií je nejstarší dochovanou částí kostela. V ose presbytáře jsou lomená gotická okna a lomený portál. Obraz na hlavním oltáři je od Ladislava Borůvky z roku 1899.modlitebna Církve československé husitské

Modlitebna je umístěna v přízemí domu postaveného v letech 1935-37 podle projektu Františka Kubelky. Průčelí domu ozdobeno byzantským křížem, na vrcholu je umístěn husitský kalich. Modlitebna je obložena černým a zeleným mramorem, v popředí za stolem Páně „svítí“ bleděmodrá skleněná kopule s naznačenými paprsky slunce.

Husův sbor

zpět na Prahu