okres Ústí nad Orlicí

Seznam obcí:
Knířov, Kunvald, Nové Hrady, Ústí nad Orlicí

Knířov


kostel Zvěstování Panny Marie

Původně gotický kostel z 1. poloviny 14. století, v době rekatolizace poutní. Roku 1670 přistavěna na západě věž s dřevěným patrem. Opraven v letech 1834-37, zvýšena byla loď a věž, další oprava byla provedena v letech 1893-95. Kostel je jednolodní, obdélný, z pěti stran osmihranu sestávajícím presbytářem, s čtvercovou sakristií v ose a hranolovou věží v západním průčelí. Loď je plochostropá, presbytář sklenut paprsčitou žebrovou klenbou. Hlavní oltář barokní z poloviny 18. století, zakoupen roku 1787 ze zrušeného kláštera cisterciaček v Sedlci, upraven roku 1801, zdobí ho obraz knířovské Madony ze 17. století. Kazatelna je z roku 1767, křtitelnice rokoková z roku 1787.Kunvald


kostel sv. Jiří

Kostel, postavený roku 1605, dnes tvoří zadní polovinu současného kostela s presbytářem. V letech 1746-47 byl barokně přestavěn. V roce 1780 byly umístěny v kostele obrazy křížové cesty od vídeňského malíře Johanna France Greippela. Od stejného autora je i oltářní obraz sv. Jiří na koni z roku 1783. Na počátku 19. století kostel již nevyhovoval počtu obyvatel, a proto byla v letech 1831-33 přistavěna loď o čtyřech oknech a také nová věž. Ta byla v letech 1900-01 zvýšena na současných 29 metrů. Na věži byly původně zavěšeny tři zvony - velký zvaný „hrubý“ pocházející z roku 1752, v roce 1916 byl zabaven k válečným účelům. Prostřední zvon „poledník“ pochází z 15. století, tedy z doby českých bratří v Kunvaldě. Původní nejmenší zvon „umíráček“ spadl roku 1852 při zvonění o procesí na dušičky a rozbil se o zeď na tři kusy. V roce 1858 byl ulit zvon nový, ten roku 1916 zabavilo vojsko.Nové Hrady


kostel sv. Jakuba Většího

Barokní kostel v letech 1722-24 postavil stavitel O. Tatínek z Vysokého Mýta na místě původního gotického kostela. Vnitřní výzdoba dokončena roku 1740, opraven byl roku 1866, staticky zajištěn v letech 1879-80 podle pokynů F. Schmoranze. Je jednolodní, obdélný, s půlkruhově uzavřeným presbytářem, se sakristií s oratoří a kostnicí s panskou hrobkou po stranách. Dvě původně založené věže nebyly vystavěny. Loď sklenuta valenou klenbou s lunetami pásy. Hlavní oltář je z roku 1743 od F. Pacáka s obrazem od A. Mühla z Nové Paky z roku 1896. U kostela zděná hranolová zvonice s branou z roku 1739.